Novice

Objava v reviji UMniverzum

september 2023

V reviji UMniverzum je izšel članek o učnem e-okolju Slovenščina na dlani in projektu, v okviru katerega poteka njegova nadgradnja. UMniverzum #20 september 2023

Preberi več


Poletna šola slovenskega jezika kot drugega in tujega jezika Slovenščina na prvi pogled

28. 8.–8. 9. 2023 UM FF

Učno e-okolje Slovenščina na dlani je bilo predstavljeno na poletni šoli Slovenščina na prvi pogled, ki je konec avgusta in začetek septembra 2023 potekala na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

Preberi več


Novi grafični elementi za zavihek Znanje

julij 2023

Julija 2023 je bila pripravljena nova grafična podoba za razlage v zavihku Znanje.

Preberi več


Preizkušanje učnega e-okolja pri študentkah in študentih UM

junij 2023 UM

Junija 2023 je med študentkami in študenti različnih študijskih smeri Univerze v Mariboru potekala promocija učnega e-okolja Slovenščina na dlani v okviru Slavističnega društva Maribor. Preizkušanje okolja je pod vodstvom Nine Ambrožič potekalo tudi v študentskem domu.

Preberi več


Medprojektno srečanje

23. 5. 2023 UM FERI

23. 5. 2023 smo na FERI UM izvedli medprojektno srečanje, na katerem smo članice in člani projektov Slovenščina na dlani 2 ter Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnosti predstavili svoje delo in spregovorili o strategiji razvoja jezikovnotehnološke ter digitalne podpore pri učenju slovenskega jezika in možnostih medsebojnega sodelovanja.

Preberi več


Novosti na Slovenščini na dlani

17. 4. 2023

Za še boljšo uporabniško izkušnjo smo ob vajah in nalogah dodali rešitve. Zdaj je vaš vpogled v rešene naloge obogaten s povratno informacijo o pravilnih odgovorih.

Zavihek Znanje smo dopolnili z obsežno zbirko avtentičnih besedil BERTA (BEsedila pRakTičnega sporazumevanjA).

Preberi več


Obisk OŠ Šentjanž pri Dravogradu

31. 3. 2023 OŠ Šentjanž pri Dravogradu

31. marca 2023 smo obiskali OŠ Šentjanž pri Dravogradu, ki z nami intenzivno sodeluje pri nadgradnji spletnega okolja. Sodelujočim učenkam in učencem smo se z drobno pozornostjo zahvalili za prizadevno testiranje učnega e-okolja.

Preberi več


Dan odprtih vrat

8. 3. 2023 UM FF

8. marca 2023 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete UM potekal dan odprtih vrat. Z dijakinjami in dijaki, ki so se udeležili različnih oblik dela, smo spregovorili o uporabnosti učnega e-okolja Slovenščina na dlani.

Preberi več


Informativni dnevi

17. in 18. 2. 2023 UM FF

Na informativnih dnevih, ki so potekali 17. in 18. februarja 2023, smo vse, ki so na Oddelku za slovanske jezike in književnosti FF UM izkazali interes za študij slovenščine, seznanili z učnim e-okoljem Slovenščina na dlani in jim podarili plakate.

Preberi več


Jezikovne delavnice na FF UM

12. 1. 2023 UM FF

V četrtek, 12. januarja 2023, smo v okviru Jezikovalnice – jezikovne delavnice, ki je bila za dijakinje in dijake izvedena na Oddelku za slovanske jezike in književnosti FF UM, aktualna jezikovna vprašanja razreševali tudi s pomočjo spletnega okolja Slovenščina na dlani.

Preberi več


Jezikovni pogovori: Slovenščina na dlani – med računalniškimi igricami in delovnimi zvezki

19. 12. 2022 Radio Slovenija

V oddaji Jezikovni pogovori, ki jo na Radiu Slovenija vodi Aleksander Čobec, so vodja projekta Natalija Ulčnik in koordinatorki Mira Krajnc Ivič ter Špela Antloga predstavile učno e-okolje Slovenščina na dlani ter spregovorile o motivaciji za učenje slovenščine.
Več na: Radio Slovenija.

Preberi več


Predstavitev Slovenščine na dlani na Dvostranskem frazeološkem delovnem srečanju

16. 12. 2022

V petek, 16. decembra 2022, smo vsebinski sklop Frazemi in pregovori predstavili na frazeološkem srečanju, ki je potekalo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Izpostavili smo izzive, s katerimi smo se soočali med pripravo sklopa (katere enote izbrati, kako zasnovati naloge, da bodo prilagojene digitalnemu okolju in da bodo omogočale visoko stopnjo avtomatizacije, kako predstaviti teoretične vsebine, kako izbrane enote slovarsko opisati ipd.).

Preberi več


Predstavitev e-okolja v okviru Slavističnega društva Maribor

14. 12. 2022

V sredo, 14. decembra 2022, smo v okviru Slavističnega društva Maribor za učiteljice in učitelje slovenščine organizirali predstavitev učnega e-okolja Slovenščina na dlani. Udeleženke in udeleženci so okolje prepoznali kot zanimivo in koristno, zato bodo odslej, kot pravijo, večkrat uporabili računalniško učilnico.

Preberi več


Nadgradnja e-okolja

7. 12. 2022

Pri nadgradnji učnega e-okolja Slovenščina na dlani želimo izboljšati vašo uporabniško izkušnjo. Tokrat sta med novostmi možnost ponovnega reševanja primera in možnost prijave morebitnih napak, na učiteljskem profilu pa je dodana možnost predogleda dodeljenih nalog. Zdaj boste tudi učiteljice in učitelji imeli boljši pregled nad nalogami, ki jih bodo reševali učenci in učenke.

Preberi več


Zorni kot #11: Slovenščina vsakomur na dlani

4. 12. 2022 Radio Maribor

V okviru podkasta Zorni kot na Radiu Maribor so se vodja projekta Natalija Ulčnik in koordinatorki Mira Krajnc Ivič ter Andreja Bizjak pogovarjale z novinarko Natašo Rižnar o spletnem okolju Slovenščina na dlani, njegovi rabi v šolah ter o znanju in pomenu slovenščine.
Več na: Radio Maribor.

Preberi več


Novinarska konferenca: Predstavitev Slovenščine na dlani 2

15. 11. 2022 UM FERI

Na Univerzi v Mariboru v sklopu projekta Slovenščina na dlani 2 nadaljujemo z razvojem in nadgradnjo e-okolja za učenje slovenščine. Na Filozofski fakulteti in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko smo ga razvili med letoma 2017 in 2021, z letošnjo jesenjo pa v novem projektu načrtujemo nadgradnjo, s katero želimo zagotoviti še boljšo uporabniško izkušnjo pri učiteljih in učencih, ki jim je prosto dostopno učno e-okolje z vsebinskimi sklopi vaj iz pravopisa, slovnice, frazemov in pregovorov ter besedil tudi namenjeno. Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, zasnovo in razvoj učnega okolja pa je finančno podprla tudi Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Novinarkam in novinarjem smo projekt Slovenščina na dlani 2 predstavili na novinarski konferenci, ki je potekala 15. novembra 2022 na FERI.

Preberi več


Raziskovalna zgodba

Vabimo vas, da prisluhnete naši raziskovalni zgodbi.

Preberi več


Prvi rojstni dan Slovenščine na dlani

1. 10. 2022

Za nami je prvo leto uporabe učnega e-okolja Slovenščina na dlani. Okolje ima že skoraj 1500 registriranih uporabnikov in uporabnic, ob tem pa po njem vsakodnevno brskajo in ga uporabljajo tudi številni, ki niso neposredno vključeni v izobraževalni sistem.

Preberi več


Slovenščina na dlani na sprejemu brucev in bruck na Oddelku za slovanske jezike in književnosti FF UM

29. 9. 2022

Z e-okoljem smo seznanili študentke in študente, ki so se v študijskem letu 2022/23 na FF UM vpisali na eno- ali dvopredmetni študijski program Slovenski jezik in književnost.

Preberi več


Predstavitev e-okolja na Oddelku za slovanske jezike in književnosti FF UM

27. 9. 2022

E-okolje smo predstavili prof. dr. Vladimiri Rezo z Univerze v Zagrebu (Fakulteta hrvatskih studija, Odsjek za komunikologiju), ki je na FF UM na izmenjavi, ter profesorici slovenščine z OŠ Maksa Durjave Maribor Kaji Hercog. Obe sta bili navdušeni nad raznolikimi možnostmi učenja, ki jih e-okolje ponuja.

Preberi več


Delavnica na poletni šoli Slovenščina na prvi pogled

6. 9. 2022

V torek, 6. septembra 2022, smo na poletni šoli FF UM preizkušali e-okolje Slovenščina na dlani in preverjali možnosti njegove rabe pri študentkah in študentih, ki se slovenščine učijo kot drugega in tujega jezika.

Preberi več


Predstavitev e-okolja za udeleženke in udeležence poletne šole na FF UM

2. 9. 2022

V petek, 2. septembra 2022, smo e-okolje Slovenščina na dlani predstavili udeleženkam in udeležencem prve poletne šole z naslovom Slovenščina na prvi pogled, ki poteka na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

Preberi več