NAZAJ
V katerih virih so slovarsko opisani slovenski pregovori?

Slovenski pregovori so navedeni in opisani v slovarjih, ki jih najdemo na portalu Fran, na primer v drugi in tretji izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2, eSSKJ) ter v Slovarju pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Slovenski pregovori so slovarsko opisani tudi v večjezični zbirki Sprichwort-Plattform. Sto pregovorov je opisanih tudi v zbirki FRIDA v učnem e-okolju Slovenščina na dlani.