NAZAJ
V katerih virih so slovarsko opisani slovenski frazemi?

Slovenski frazemi so navedeni in opisani v slovarjih, ki jih najdemo na portalu Fran, na primer v drugi in tretji izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2, eSSKJ) ter v Slovarju slovenskih frazemov Janeza Kebra. Prisotni so tudi na portalu Franček, ki je prilagojen za šolsko rabo. Sto frazemov je opisanih tudi v zbirki FRIDA v učnem e-okolju Slovenščina na dlani.