NAZAJ
Kako lahko razberemo pomen frazemov in pregovorov?

Pomen frazemov in pregovorov lahko razberemo iz besedila. Pomen navadno izhaja iz neke situacije, običaja, navade ali dejstva in je praviloma prenesen na drugo situacijo, običaj, navado ali dejstvo.

 

Pri nekaterih enotah pomen lažje razberemo, ker nam je izhodiščna situacija znana, na primer pomesti pod preprogo ali kdor išče, ta najde.

 

Pri drugih enotah pa izhodiščne situacije v sodobnosti ne poznamo več, zato je pomen težje razbrati, na primer posuti se s pepelom ali žlahta, raztrgana plahta.