NAZAJ
Kako je frazem sestavljen?

Frazem je sestavljen iz posameznih delov, ki so njegove sestavine. Nekateri frazemi imajo le dve sestavini, na primer soliti pamet, nekateri pa več sestavin, na primer metati polena pod noge.

 

Če je sestavina frazema glagol, sodijo k njej tudi pomožni glagoli, s katerimi tvorimo preteklik ali prihodnjik, na primer solila mi je pamet, metal mi bo polena pod noge.