NAZAJ
Kateri so besedni načini vezanja besedilnih enot?

Pri besednem vezanju besedilnih enot nanašalnico zlasti v nadaljevanju besedila ponovno ponovimo ali pa jo nadomestimo z drugo besedo ali besedno zvezo.

 

 

Besedno vezanje besedilnih enot
Kdaj govorimo o ponovni pojavitvi nanašalnice?

Ponovna pojavitev nanašalnice je z vidika tvorjenja besedila eden od načinov besednega vezanja besedilnih enot. Pri tem načinu se v vlogi sonanašalnice (meditaciji) ponovi nanašalnica (meditacijo). Pri tem se lahko spremenita število in sklon nanašalnice.

 

Primer 1

A: Sem ravno končala z meditacijo.

B: Točno, ti meditiraš. Lahko bi mi več povedala o meditaciji.

 

V tem primeru vlogo vezanja besedilnih enot opravlja tudi glagol meditirati, ki sodi v isto besedno družino kot nanašalnica meditacija.

Kaj je sopomenka?

Sopomenka je z vidika tvorjenja besedila eden od načinov besednega vezanja besedilnih enot.

 

Kot sonanašalnico tvorec uporabi sopomenko (avto), ki ima enak pomen kot nanašalnica (avtomobil). To pomeni, da je isti del pojavnosti v besedilu poimenovan različno.

 

Primer 1

Mobilnost z lastnim avtomobilom je po mojem mnenju izjemno draga stvar. Ko ljudje razmišljajo o tem, koliko mesečno porabijo za avto, upoštevajo le porabo goriva.

Kaj je sopomenski opis?

Sopomenski opis (ali parafraza, tudi perifraza) je z vidika tvorjenja besedila eden od načinov besednega vezanja besedilnih enot.

 

Kot sonanašalnico tvorec uporabi večbesedni sopomenski opis (ndividualno in prilagodljivo prevozno sredstvo), ki ima enak pomen kot nanašalnica (avtomobil). Kot pri sopomenki je tudi tu isti del pojavnosti poimenovan različno,

 

Primer 1

Avtomobil je pojem zahodne bogate družbe. Individualno in prilagodljivo prevozno sredstvo je postalo nepogrešljiv pripomoček vsake družine, skoraj vsakega posameznika ter vsakega podjetja in ustanove.

 

 

Kaj je protipomenka?

Protipomenka je z vidika tvorjenja besedila eden od načinov besednega vezanja besedilnih enot.

 

Kot sonanašalnico tvorec uporabi protipomenko (človek), ki ima različen ali nasproten pomen kot nanašalnica (žival).

 

Primer 1

Živali, ki so bile podobne pravim letečim zmajem, so vsekakor živele, vendar so izumrle veliko prej, preden so se pojavili prvi predniki človeka.

Kaj je nadpomenka?

Nadpomenka je z vidika tvorjenja besedila eden od načinov besednega vezanja besedilnih enot.

 

Kot sonanašalnico tvorec uporabi nadpomenko (pohodni čevlji), ki ima pojmovno širši pomen kot nanašalnica (čevlji).

 

Primer 1

Pri uporabi avtomobila se vedemo, kot da bi imeli en sam par čevljev. Recimo, da so to pohodni čevlji, in zdaj z njimi tacamo po dnevni sobi, gremo na morje ali v hribe.

Kaj je podpomenka?

Podpomenka je z vidika tvorjenja besedila eden od načinov besednega vezanja besedilnih enot.

 

Kot sonanašalnico tvorec uporabi podpomenko (trolejbus in vsi tirni sistemi), ki ima pojmovno ožji pomen kot nanašalnica (javna prevozna sredstva).

 

Primer 1

Javna prevozna sredstva ob enaki porabi energije kot avtomobili prepeljejo bistveno več potnikov. Trolejbus in vsi tirni sistemi uporabljajo za povrh še okoljsko najsprejemljivejšo elektriko.

Kaj je vzporedna podpomenka?

Vzporedna podpomenka je z vidika tvorjenja besedila eden od načinov besednega vezanja besedilnih enot.

 

Kot sonanašalnico tvorec uporabi vzporedno podpomenko (voh, sluh, občutek za ravnotežje in okušanje), ki jo lahko umestimo pod isto nadpomenko (čutila) kot nanašalnico (vid).

 

Primer 1

Konji se ponašajo z več posebno dobro razvitimi čutili. Imajo zelo dober dnevni in nočni vid. Čutilo voha je veliko učinkovitejše od človekovega, kar velja tudi za sluh. Omeniti moramo še njihov dober občutek za ravnotežje in okušanje.

 

Kdaj vlogo sonanašalnice opravlja svojilni pridevnik?

Svojilni pridevnik je z vidika tvorjenja besedila lahko eden od načinov besednega vezanja besedilnih enot. Vlogo sonanašalnice (Matejev) opravlja takrat, ko se tako delno ponovi nanašalnica (Matej), a v drugi besedni vrsti.

 

Primer 1

Matej opravlja izmensko delo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Matejev delovni čas je naporen, saj traja dvanajst ur.