NAZAJ
Kateri so načini vezanja besedilnih enot?

Za vzpostavljanje razmerij med besedilnimi enotami, npr. povedmi, so v jeziku na voljo različna sredstva oziroma načini, kako v besedilo povezati njegove enote.

 

Ta sredstva so lahko morfemi, zaimki, nekatere skladenjske strukture in ponovitev nanašalnice (beseda, s katero smo najprej poimenovali del pojavnosti, npr. Alishanska gozdna železnica). Uporabimo lahko tudi besede, ki imajo enak (te najbolj slikovite proge s številnimi mostovi in predori), podoben ali različen pomen kot nanašalnica.

 

Primer 1

Pri izkoriščanju tamkajšnjih naravnih bogastev je pomembno vlogo odigrala Alishanska gozdna železnica. Po večjem delu te najbolj slikovite proge s številnimi mostovi in predori še danes sopihajo vlaki,

 

Glede na vrsto jezikovnega sredstva, ki vzpostavlja razmerja med besedilnimi enotami, poimenujemo načine vezanja besedilnih enot. Ti načini so:

 

  • morfemsko vezanje,
  • zaimensko vezanje,
  • besedno vezanje in
  • elipsa ter drugi skladenjski načini vezanja.

 

Pri tvorjenju besedila vzpostavljamo razmerja znotraj besedila ali z zunanjimi okoliščinami. Kadar vzpostavljamo razmerja le znotraj besedila, sta v besedilu prisotni nanašalnica (Aleksander Doplihar) in sonanašalnica (ga).

 

Primer 2

Aleksander Doplihar že 15 let vodi ambulanto, namenjeno ljudem brez zdravstvenega zavarovanja. Javnost ga vidi kot zdravnika, ki jemlje Hipokratovo prisego zares.

 

Kadar pa razmerja vzpostavljamo tudi z zunanjimi okoliščinami (npr. z naslovnikom), je v besedilu sonanašalnica (se boste počutili, boste), nanašalnico (bralci horoskopa, bralci, javnost) pa razberemo iz zunanjih okoliščin.

 

Primer 3

V družabnih vodah se boste v avgustu odlično počutili, saj boste v središču pozornosti.