NAZAJ
Noben in nobeden

Noben in nobeden sta nikalna zaimka.

 

Noben je pridevniški nikalni zaimek, torej se uporablja (levo) ob samostalniku.

 

Primer 1

Noben avto mu ni bil všeč.

 

Nobeden je posamostaljeni pridevniški nikalni zaimek, zato ob njem ni samostalnika; stoji sam.

 

Primer 2

Nobeden mu ni bil všeč.

 

 

Podobno velja za rabo en in eden, na primer Prišel je le en učenec. – Prišel je le eden.