NAZAJ
Dajalnik in mestnik osebnih zaimkov

Dajalnik (dativ ali 3. sklon) pri sklanjanju zaimkov za 3. osebo moškega in srednjega spola (on, ono) zahteva končnico -u (njemu). Pomagamo si z dajalniško vprašalnico komu ali čemu, ki prav tako vsebuje končni -u.

 

Primer 1

Tudi njemu sestrina pripoved ni dala miru.

 

Mestnik (lokativ ali 5. sklon) pa nima glasovne končnice (o njem, pri njem). Pomaga nam mestniška vprašalnica o kom ali o čem, ki prav tako ne vsebuje končnega -u.

 

Primer 2

Pri njem se je nastanil za skoraj dve leti in mu pomagal pri iskanju dragih kamnov.