NAZAJ
Oziralni zaimki

Oziralni zaimki so samostalniški in pridevniški.

 

Samostalniški oziralni zaimki v stavku nadomeščajo samostalnik (Jan → kdor, svinčnikkar).

 

  Sklon

KDOR 

(za osebe)

KAR 

(za stvari)

1. imenovalnikkdor kar
2. rodilnikkogarčesar
3. dajalnikkomurčemur
4. tožilnikkogarkar
5. mestniko komero čemer
6. orodniks komers čimer

 

 

Pridevniški oziralni zaimki nadomeščajo pridevnik. V pomoč so nam vprašalnice kakšen, kateri in čigav.

 

Primer 1

vrnjen denarKateri denar? Denar, ki ga je vrnil.

 

Značilnosti pridevniških oziralnih zaimkov:

  • ki (zaimka ne sklanjamo)

Primer 2

Dal je denar, ki ga je bil dolžan.

 

  • kateri (zaimek se uporablja skupaj s predlogom)

Primer 3

Vrnil je denar, s katerim je kupil avto.

 

  • čigar (zaimek se navezuje le na samostalnike moškega spola)

Primer 4

Fant, čigar oče je pisatelj, je moj sošolec.

 

  • kakršen (zaimek izraža lastnost)

Primer 5

Kakršna setev, takšna žetev.

 

  • kolikršen (zaimek izraža količino)

Primer 6

Kolikršen trud boš vložil, tolikšen bo rezultat.