NAZAJ
Neosebne glagolske oblike

Neosebne glagolske oblike so tiste, ki jim ne moremo določiti osebe in števila. Mednje spadajo:

 

  • nedoločnik (pisati, trenirati, obiskovati, vleči ...)
  • namenilnik (pisat, trenirat, obiskovat, vleč ...)
  • deležnik na -č (noseč, dišeč ...)
  • deležje na -č in -e (sedeč, sede ...)
  • deležnik na -l (pisal, treniral, obiskoval ...)
  • deležnik na -n in -t (napisan, potrt...)

Med neosebne glagolske oblike lahko umeščamo tudi glagolnik, na primer pisanje, treniranje, obiskovanje. Z vidika besednih vrst je to samostalnik, ki je tvorjen iz glagola.