NAZAJ
Veznik

Veznik je nepregibna besedna vrsta.

 

Poznamo:

  • priredne veznike (in, vendar, ali ...)
  • podredne veznike (ko, da, čeprav ...)

 

Priredni vezniki izražajo priredna razmerja, torej povezujejo enakovredne dele (besede, besedne zveze ali stavke).

 

Primer 1

Ponudili so sol in kruh.

 

Imela je veliko skrbi, vendar tudi veliko veselja.

 

Ali preberi knjigo ali jo vrni.

 

 

Podredni vezniki izražajo podredna razmerja, torej povezujejo nenakovredne dele (stavke).

 

Primer 2

Na morje s prijatelji bo odšla, ko bo končala maturo.