NAZAJ
Samostalniška beseda

Samostalniško besedo predstavlja skupina besed, ki poimenujejo bitja, predmete ali pojme, na primer sošolec, telefon, prijateljstvo.

 

Določimo ji lahko:

  • spol (moški, ženski, srednji)
  • število (ednina, dvojina, množina)
  • sklon (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik, orodnik)
  • sklanjatev (moška, ženska, srednja)

 

K samostalniški besedi spadajo:

  • samostalniki (prijatelj, miza, okno; kopanje, branje, igranje ...)
  • posamostaljene pridevniške besede (stari, nova, Krško; tisti, kateri, vsi ...)
  • samostalniški zaimki (mi, vi, oni; kaj, nihče, nekdo ...)
Mati

Samostalnik ženskega spola mati se sklanja po 1. ženski sklanjatvi, saj ima v rodilniku ednine končnico -e. Pri sklanjanju imamo pogosto težave.

 

Imenovalnik ednine ima obliko mati (Kdo ali kaj je to? To je moja mati.). V vseh drugih sklonih je osnova mater-. Tožilnik ednine ima obliko mater (Koga ali kaj vidim? Mater.), orodnik ednine pa se glasi z materjo (S kom ali s čim grem? Z materjo.).

 

Primer 1

Poiskal je telefon in poklical svojo mater.

 

  SklonEdninaDvojinaMnožina
1. imenovalnikmatimaterimatere
2. rodilnikmaterematermater
3. dajalnikmaterimateramamateram
4. tožilnikmatermaterimatere
5. mestnik(o) materi(o) materah(o) materah
6. orodnik(z) materjo(z) materama(z) materami