NAZAJ
Kaj je besedilna skupina?

Besedilna skupina je skupina besedil, ki imajo skupne podobne nejezikovne in/ali jezikovne lastnosti.

 

Besedila v skupine razvrščamo po različnih merilih. Ta merila so pravzaprav lastnosti besedila. Če imata dve besedili recimo skupni namen, sodita v isto besedilno skupino. Tako v isto besedilno skupino, in sicer med prošnje, sodita Prošnja za dodelitev štipendije in Prošnja za izvolitev v naziv. Lastnosti nekaterih besedilnih skupin (recimo prošnje, malega oglasa, življenjepisa) se skozi čas lahko precej spreminjajo, saj se zaradi spleta, novih komunikacijskih tehnologij spreminjajo tudi naši načini sporazumevanja,

 

Katero merilo (oziroma lastnost) bo prevladalo pri določanju, v katero besedilno skupino sodi neko besedilo, je lahko odvisno od tega, kaj pri besedilo opazujemo. Tako je vabilo lahko oblikovano kot oglas oziroma obratno.

 

Vabilo kot oglas ali oglas kot vabilo

 

Določanje besedilne skupine je lahko svojevrsten izziv tudi zaradi izvirnosti in ustvarjalnosti besedila.

 

Zanimivost
Morda ti je za poimenovanje skupine besedil s podobnimi skupnimi lastnostmi bolj znano poimenovanje besedilna vrsta. To je pravzaprav poimenovanje za tiste besedilne skupine, ki imajo skupne lastnosti hkrati na jezikovni ravni (značilne besede in besedne zveze, npr. prosim, prošnja) in tudi na nejezikovni ravni (enako družbeno razmerje med udeležencema, npr. uradno).

 

Zanimivost
V nekem besedilu so prisotne značilnosti več različnih besedilnih skupin, npr. vabilo glede na prenosnik sodi med pisana besedila in hkrati glede na slogovni postopek med argumentiranje.