NAZAJ
Uradni dopisi
Kaj je značilno za uradni dopis?

Uradni dopis ima vnaprej določeno obliko, tj. svojo zunanjo podobo in podatke, ki naj jih vsebuje besedilo. Uradni dopis je pisno besedilo, ki ima glavo dokumenta, jedro, zaključek in praviloma še priloge.

 

Glavo dokumenta sestavljajo: levo zgoraj podatki o tvorcu, podatki o naslovniku ter desno zgoraj kraj in datum nastanka besedila.

 

Jedrni del uradnega dopisa vsebuje naslov besedilne skupine oziroma "Zadevo" (npr. Prošnja za delo animatorke otrok), nagovor in na odstavke členjeno jedrno besedilo. Od vrste dopisa (npr, prošnja, pritožba, življenjepis) je odvisno, kateri podatki bodo vključeni in kako bodo ti podatki razporejeni (časovno zaporedje, vzročno-posledično razmerje).

 

V zaključnem delu tvorec izrazi željo po naslovnikovem odzivu. Sledijo pozdrav, podpis in lastnoročni podpis.

 

V levem kotu spodaj tvorec navede še morebitne zahtevane priloge oziroma dokazila.

 

 

Med uradna besedila lahko uvrstimo zahvalo, vabilo, čestitko/voščilo, opravičilo oz. prošnjo za opravičilo. Izpostavljena besedila so glede na razmerje med udeležencema lahko uradna, lahko pa tudi javna.