NAZAJ
Kaj je jezikovna zvrst?

Jezikovna zvrst je različica jezika, ki jo uporabljamo v določenih sporazumevalnih okoliščinah. Načeloma razlikujemo med socialnimi in funkcijskimi jezikovnimi zvrstmi, v učnem e-okolju pa smo obe skupini jezikovnih zvrsti povezali v:

 

  • strokovno knjižno zvrst
  • publicistično knjižno zvrst
  • publicistično neknjižno zvrst
  • umetnostna knjižno zvrst
  • umetnostna neknjižno zvrst
  • praktičnosporazumevalno knjižno zvrst
  • praktičnosporazumevalno neknjižno zvrst
  • poljudnoznanstveno knjižno zvrst
  • poljudnoznanstveno neknjižno zvrst

 

To je smiselno, ker vsako besedilo hkrati izkazuje prvine oz. lastnosti neke socialne in neke funkcijske zvrsti. Npr. pri predavanju govorimo v knjižnem jeziku, hkrati pa uporabljamo poljudnoznanstveni jezik, zato kot jezikovno zvrst določimo poljudnoznanstveno knjižno zvrst. Pri telefoniranju s prijateljem govorimo neknjižno o vsakdanjih praktičnih temah, zato kot jezikovno zvrst določimo praktičnosporazumevalno neknjižno.