NAZAJ

ločiti zrnje od plev

ločiti zrnje od plevela
ločevati zrnje od plev
ločiti zrno od plev
frazem

ločiti bistveno od nebistvenega, dobro od slabega

Zgled

Kako naj ljudje ločimo zrnje od plev, pravega, strokovno usposobljenega homeopata od "kvazihomeopata"?

Če znamo ločiti zrnje od plev, pomeni, da znamo razlikovati med pomembnim in nepomembnim, da v množici podatkov ali dogodkov znamo prepoznati bistvene, dobre ali prave, da se znamo izogniti nepomembnemu ali slabemu.

Zgled

Zaradi poplave ponudb v izobraževanju za poslovneže je težko ločiti zrnje od plev.

S frazemom pogosto poudarimo, da je treba množico podatkov ali dogodkov kritično ovrednotiti in s tem prepoznati pomembno oziroma bistveno ter da je za ločevanje med pomembnim in nepomembnim potrebno znanje. 

Zgled

Poslušajmo raznoliko glasbo, saj bomo le tako lahko ločili zrnje od plev in razvili kritičen odnos do vsebin, s katerimi nas hrani glasbena industrija.

Tematika
Dejavnost in bivanje
Značilna raba v besedilu

kdo loči zrnje od plev

Zgled

Zato je marsikdaj težko najti tisto, kar iščemo, tisto, kar smo nekoč že uporabili, ali pa je materiala enostavno preveč in v množici podobnih strani težko ločimo zrnje od plev oz. dobre in kvalitetne spletne strani od slabših in nestrokovnih.

Zgledi rabe
Zgled

Ribi – Poskušajte ločiti zrnje od plev in ugotoviti, kaj je za vas trenutno v življenju najpomembnejše.

Zgled

V poplavi informacij smo za vas ločili zrnje od plev in tako si lahko preberete vse tisto, kar res morate vedeti o bolezni, ki se res zelo zelo redko prenese z živali na človeka.

Zgled

A tudi za to potrebujemo čas in nekaj splošne razgledanosti, da ločimo zrnje od plev, kaj je pravilno in kaj ne.

Zgled

Njegovo znanje mu omogoča, da loči zanič spletne strani od dobrih, da ve, kateri viri informacij so zanesljivi in kateri ne, skratka, njegovo znanje mu omogoča, da loči zrnje od plev.

Zgled

Ker pa je nadzor nad informacijami na spletu skoraj ničen in izpred domačega zaslona le težko ocenite, ali vam diagnozo postavlja navaden šarlatan, ki vas hoče zavesti ali vam prodati svoje »čudežno« zdravilo za vse, ali za zapisi stoji znanje izobraženega zdravnika, je treba znati ločiti zrnje od plev in tako zaščititi svoje zdravje.