NAZAJ

kaplja v morje

kaplja v morju
frazem

zelo malo, skoraj nič

Zgled

»Eno predavanje za starše in učence na leto je kaplja v morje. Če želiš nekaj doseči, je treba delati kontinuirano. Tudi v Sloveniji se z nasiljem v šoli ukvarjajo mnogi, ni pa neke nacionalne strategije in poenotenega pristopa,« je dejala.

Če je kaj kaplja v morje, pomeni, da je tega zelo malo, premalo, veliko manj od potrebnega ali skoraj nič.

Zgled

Razpisi za pospeševanje gospodarstva v višini dobrih 100.000 evrov so kaplja v morje, v razvoj gospodarstva bi morali investirati milijone.

Ko govorimo o denarju, financah ali pomoči, s frazemom pogosto opozorimo na premajhno količino v primerjavi z dejanskimi potrebami in tako poudarimo pomanjkanje česa.

Zgled

Denar, ki ga državni proračun namenja za obrambne in varnostne potrebe, je kaplja v morje tistega, kar bi bilo potrebno za dosego mednarodnih standardov, ki veljajo v zvezi Nato.

Protipomenka

Tematika
Količina, mera, stopnja
Značilna raba v besedilu

kaj je kaplja v morje (česa)

Zgled

Količinsko je slovenski izvozni potencial kaplja v morje kitajskih potreb. Oni potrebujejo masovne proizvodnje sira, ki vstopa v njihov prehranski sistem, pa tudi veliko mleka v prahu za izdelavo mlečnih proizvodov.

le, samo, zgolj ... kaplja v morje

kaplja v morje v primerjavi z/s ...

kot kaplja v morje

Zgled

Šest ali sedem iraških naftnih polj, ki so gorela tokrat, je kaplja v morje v primerjavi s šeststotimi, kolikor jih je gorelo v Kuvajtu. 

Zgledi rabe
Zgled

Od vseh krivic je najbolj tragična tista, ki jo doživlja otrok. Odtlej vedno, kadar darujem denar v dobrodelne namene (pa vem, da je kaplja v morje), med možnostmi, kam naj gre, izberem letovanje otrok ali kaj podobnega.

Zgled

V zadnjih letih so na tem področju sicer zaznali nekaj poskusov oz. stanovanjskih razpisov za mlade, a je to bolj ali manj, kot pravi, le kaplja v morje. Da mladi pridejo do lastnega doma, bo treba to področje po Kamplovem prepričanju urediti sistemsko, zagotoviti ustrezno kreditno politiko in predvsem več neprofitnega najema.

Zgled

Namen pravične trgovine namreč ni postati še ena izmed tržnih niš, ampak preoblikovanje današnjega sistema v pravičnega in vzdržnega za vse deležnike. V letu 2013 so kmetje pridelali skoraj 16.000 ton bombaža iz pravične trgovine, kar je kaplja v morje v primerjavi s svetovno proizvodnjo, ki je znašala nekaj več kot 20 milijonov ton /.../

Zgled

Pravimo: pomoč je zalegla toliko kot kaplja v morje, se pravi nič ali zelo malo. Fraza temelji na navedbi preroka Izaije v drugi knjigi Izraelove tolažbe Rešitev iz babilonske sužnosti (40 : 15): »Glej, narodi so kot kaplja na vedru.« Prispodoba kaplja v morje ali ocean je znana od 16. stoletja dalje kot podlaga prispodobe izgubljenosti ali osamljenosti. Uporabil jo je Shakespeare v Komediji zmešnjav leta 1594: »Jaz sem za svet kot vodna kaplja, ki v oceanu išče drugo kapljo.« V sedanji obliki pa je fraza znana šele od 19. stoletja dalje.

Zgled

Nekdanjih rekordnih skoraj 10 milijonov evrov je kaplja v morje v primerjavi z zdajšnjimi 50 milijoni evrov.