NAZAJ

riba smrdi pri glavi

riba pri glavi smrdi
vsaka riba pri glavi smrdi
vsaka riba smrdi pri glavi
pregovor

Izraža, da je za slabo stanje kriv tisti, ki je na vodilnem položaju.

Zgled

Ker običajno riba smrdi pri glavi, je bila večina razočaranih pogledov uperjena v organizatorja igre. 

Tematika
Človek
Odnosi
Zgledi rabe
Zgled

Krivo je vodstvo, kot pravijo, riba smrdi pri glavi.

Zgled

Vsaka riba smrdi pri glavi, zato naj najprej pregledajo poslovanje občin, potem pa tudi svetnike.

Zgled

Riba pri glavi smrdi ali drugače: če bomo hoteli imeti pravno državo, bo najprej izvršilna oblast morala začeti spoštovati zakone.