NAZAJ

biti desna roka

frazem

biti najtesnejši sodelavec, pomoč, opora

Zgled

Po naslednjih volitvah bodo imela ministrstva samo po enega državnega sekretarja, ki bo desna roka ministra in ga bo tudi nadomeščal v času njegove odsotnosti.

Če je kdo desna roka, pomeni, da je najtesnejši, zanesljiv sodelavec, ki komu pomaga, ga dopolnjuje in po potrebi nadomešča.Če je kaj desna roka, pomeni, da je komu v pomoč, oporo.

Zgled

Asistent je desna roka dirigenta: pomaga pri vajah, vskoči, če dirigenta ni, včasih vidi kaj, česar dirigent ne, kar pomeni, da se tudi dopolnjujeta.

Frazem je pogost, ko govorimo o opravljanju zahtevnih del ali odgovornih funkcij, ki zahtevajo strokovno in drugo pomoč.

Zgled

Državni sekretar je desna roka ministra pri opravljanju njegove funkcije v okviru pooblastil, ki mu jih da minister.

Tematika
Odnosi
Predmetnost in pojavnost
Značilna raba v besedilu

kdo/kaj je desna roka (koga/česa, komu/čemu)

kdo/kaj je čigava desna roka

Zgled

Vzgojitelji v vrtcu smo desna roka staršev pri vzgoji otrok.

človek, ustanova, skupnost ... je desna roka

biti desna roka predsednika, ministra, direktorja ...

biti desna roka predsedniku, ministru, direktorju ...

Zgled

Skupnost slovenskih vrtcev je desna roka našega ministrstva. Velikokrat sedemo skupaj in se dogovarjamo o delu. Z veseljem lahko povem, da se srečujem z ustvarjalnimi in kreativnimi ljudmi, ki radi sodelujejo pri prenovi dela v vrtcih, in reči moram, da so srečni otroci, ki imajo tako dobre vzgojiteljice in vzgojitelje. 

Zgledi rabe
Zgled

Pomočnik direktorja (ali tajnik direktorja) je desna roka direktorja in skrbi za njegov urnik dela, sodeluje pri organizaciji sestankov in o njih dela zapisnike, ureja delo tajnikov itd.

Zgled

Po njenem mnenju so fizioterapevti premalo prisotni na primerni zdravstveni ravni. »Fizioterapevt bi moral biti desna roka družinskega zdravnika. Če bi z družinskim zdravnikom delal z roko v roko, bi lahko denimo bistveno več naredili na preprečevanju bolečin v križu glede na to, da vemo, da se kar 80 odstotkov ljudi enkrat v življenju sooči z bolečino v križu« je dejala.

Zgled

Ministrstvo za kmetijstvo bi moralo biti desna roka kmetu.

Zgled

V leksikonu jugoslovanske mitologije o vegeti piše: Znana začimba Podravke iz Koprivnice je bila desna roka vsake gospodinje v nekdanji Jugoslaviji.

Zgled

Poslovni sekretar je tisti, ki mora poskrbeti za dobro vzdušje v pisarni in najti pravo mero med prijateljskim in profesionalnim odnosom do sodelavcev, je desna roka direktorja in mu s komuniciranjem pomaga pri kakovosti posredovanja idej in informacij med zaposlenimi.