NAZAJ

vsaka vas ima svoj glas

pregovor

Izraža, da se način govora od kraja do kraja razlikuje

Zgled

Na območju Slovenije obstaja 7 narečnih skupin in več kot 40 narečij. Lahko bi rekli, da pregovor vsaka vas ima svoj glas ni nastal brez razloga. 

Tematika
Odnosi
Čas in prostor
Količina, mera, stopnja
Zgledi rabe
Zgled

Kakor hitro želimo imeni sklanjati, se takoj pokaže kaka dvojnost, ker je teh imen na Slovenskem več in jih ljudje pregibajo vsak po svojem narečju. Narečij imamo namreč zaradi goratosti, gozdnatosti, dolinskosti, večinske neravninskosti in geografske mnogovrstnosti našega narodnega ozemlja skoraj toliko, kot je vasi, ker ima domala vsaka vas svoj glas.

Zgled

Pri nas ima vsaka vas svoj glas. Ravno zato je tako dragoceno to naše ljudsko izročilo, ker ga je neskončno veliko

Zgled

V naši deželi ima vsaka vas svoj glas. Bogastvo naših šeg je zato neizmerno.

Zgled

Bohinj, idilična alpska dolina, kamor hodi potrjevat svojo narodno identiteto skoraj sleherni Slovenec, ima borih 5.000 prebivalcev, ki so naseljeni v kakih 20 vasi in zaselkov. Avtorica pa je nazorno pokazala, da se ti ljudje zvesto ravnajo po reklu »Vsaka vas ima svoj glas«, saj so v govoru posameznih vasi in naselij občutne razlike.