NAZAJ

je jasen kot beli dan

frazem

je znan, povsem razumljiv ali očiten

Zgled

Iz šolskega neuspeha naj ne delajo drame. In naj ne povezujejo dela za šolo z delom na splošno. Osnovna ideja je jasna kot beli dan: ko je izobraževanje na Zahodu prešlo iz zasebnega v javno področje, je otrok izpod neposrednega nadzora svoje družine prišel pod nadzor šolske ustanove.

Če rečemo, da nam je kaj jasno kot beli dan, pomeni, da nam je znano ali povsem razumljivo, da je kaj očitno, da smo glede česa prepričani oziroma da o čem ne dvomimo.

Zgled

Zelo smo samozavestni, spoštujejo in cenijo pa nas tudi druge ekipe. Zame je stvar jasna kot beli dan: svetovni prvak bo Brazilija.

Protipomenka

Tematika
Predmetnost in pojavnost